Agencja Detektywistyczna

Nasze usługi

Obserwacja oraz kontr-obserwacja

Podstawą naszych usług są dochodzenia detektywistyczne. Działamy szybko i skutecznie, kładąc duży nacisk na dyskrecję prowadzonych działań detektywistycznych. Zawsze dbamy o dobro Klienta doradzając mu najlepsze możliwe rozwiązania. Charakter relacji pomiędzy detektywem a klientem jest poufny.

Każde zre­ali­zo­wane zle­cenie kończy się pod­sumowaniem w postaci sprawozdania detek­ty­wi­stycznego, na które skła­dają się: raport tek­stowy, zdjęcia oraz nagrania z prze­pro­wa­dzo­nych czyn­ności detek­ty­wi­stycz­nych.

Sprawy rozwodowe / zdrada

Roz­wią­zujemy wraż­li­we sprawy prywatne, takie jak — podej­rzenie zdrady, sprawy roz­wo­dowe, ali­men­ta­cyjne, o prawo do opieki nad dziec­kiem, czy usta­lenie ojco­stwa. Działamy rze­telnie i dys­kretnie, zawsze dbając o dobro Klienta i doradzając mu najlepsze możliwe rozwiązania. Charakter relacji pomiędzy detektywem a klientem jest poufny.

Działamy w pełni legalnie, dlatego sprawozdanie detektywa przygotowane przez nas ma war­tość dowo­dową i może zostać wyko­rzy­stane w postę­po­waniu sądowym.

Wywiad gospodarczy

Kompleksowo obsługujemy potrzeby informacyjne pozyskując dane o podmiotach, kontrahentach i rynku pozwalające Klientom podejmować świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa współpracy oraz istotnych inicjatyw biznesowych. Nasi detektywi działają profesjonalnie i zgodnie z najwyższymi prawnymi oraz etycznymi standardami.

Docieramy do istotnych informacji za pomocą dyskretnych narzędzi, dzięki czemu zamiary naszych Klientów nie zostaną ujawnione przed konkurencją i zaangażowanymi podmiotami.

Wywiad środowiskowy

Jedna z najważniejszych i podstawowych metod zdobywania informacji przez detektywa. Żyjemy w społeczeństwie, które stale się rozwija, zmieniają się zarówno możliwości komunikacyjne, jak i charakterystyka codziennego życia. Nadal jednak komunikujemy się z innymi ludźmi, budujemy związki czy relacje i to nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mamy swoje nawyki i przyzwyczajenia, nałogi. W okolicy, w której mieszkamy zawsze znajduje się ktoś, kto wie o nas zdecydowanie więcej niż moglibyśmy się spodziewać, a wszechobecność internetu i usług online dostarcza nowych metod infiltracji. Detektywistyczny wywiad środowiskowy korzysta z wszystkich tych zasobów i jako uzupełnienie bezpośredniej obserwacji pozwala stworzyć pełny i wiarygodny profil obserwowanego.

Poszukiwanie osób i mienia

Ze względu na złożoność i delikatność sprawy, poszukiwanie osób nie podlega jednemu kryterium. Inaczej przebiega poszukiwanie osób zaginionych, krewnych, a jeszcze inaczej osób ukrywających się. Każdy przypadek odnalezienia osoby rozpatrywany jest indywidualnie i niemal każdy jest inny. Niektóre z zaginionych osób nie potrafią wrócić do swych bliskich, podczas gdy inne ukrywają się przed nimi.

Nasza agencja detektywistyczna pomaga w każdym przypadku zaginięcia. Zawsze przygotowujemy plan działania, zbieramy informacje, aby szybko, a przede wszystkim skutecznie przeprowadzić poszukiwanie zaginionej osoby. Detektywi szczegółowo badają okoliczności zaginięcia najbliższej osoby, szybko oceniają sytuację oraz niezwłocznie wykonują wszelkie działania, aby odnaleźć poszukiwaną osobę.

Sprawy spadkowe 

Wbrew pozorom sprawy spadkowe mogą być trudne i skomplikowane. Zdarza się, że rodzina nie ma informacji na temat miejsca pobytu spadkobierców, czy też wręcz nie wie o ich istnieniu. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonych specjalistów potrafiących odnaleźć te osoby. Poszukiwanie spadkobierców realizowane jest zarówno w przypadku dziedziczenia beztestamentowego, jak i dziedziczenia testamentowego. W tym pierwszym przypadku przeprowadza się poszukiwania spadkobierców, kiedy informacje zawarte w testamencie nie pozwalają na dotarcie do wymienionych osób. Najczęściej dane te są niepełne bądź nieaktualne. W przypadku kiedy osoba zmarła, nie zostawiając po sobie testamentu oraz (rzekomo) najbliższych żyjących krewnych, również przeprowadza się poszukiwania spadkobierców.

Prowadzimy rozległe działania umożliwiające wiarygodną identyfikację rodziny spadkodawcy i pozwalające na ustalenie miejsc pobytu wszystkich spadkobiorców.

Sprawy karne /ekspertyzy kryminalistyczne

(wyłudzenia, kradzieże, zbieranie materiału dowodowego przy postępowaniu karnym)

Zajmujemy się sprawami przestępstw wynikających z kodeksu karnego, m.in. przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Działamy szybko i skutecznie, kładąc duży nacisk na dyskrecję prowadzonych działań detektywistycznych. Zawsze dbamy o dobro Klienta doradzając mu najlepsze możliwe rozwiązania. Charakter relacji pomiędzy detektywem a klientem jest poufny.

Działamy w pełni legalnie, dlatego sprawozdanie detektywa przygotowane przez nas ma war­tość dowo­dową i może zostać wyko­rzy­stane w postę­po­waniu sądowym.

Wykrywanie podsłuchów / nadajników GPS

Nielegalne podsłuchy jak pluskwy, kamery szpiegujące, dyktafony, urządzenia szpiegowskie, lokalizatory GPS są jednymi z najefektywniejszych urządzeń służących do szpiegowania osób, firm i instytucji. Urządzenia podsłuchowe pozwalają wykradać poufne informacje handlowe i polityczne w stosunkowo łatwy, bezproblemowy i niezauważalny sposób. Raz zainstalowany podsłuch, ukryta kamera bądź lokalizator GPS przynoszą szpiegującym długotrwałe i wielokrotne korzyści. Wykrywanie podsłuchów odgrywa znaczącą rolę, kiedy chcemy zadbać o własne bezpieczeństwo oraz firmy.

Informatyka śledcza

Usługi z zakresu Informatyki Śledczej stosowane przez organy ścigania oraz biegłych sądowych w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej znajdują coraz większe zastosowanie na rynku prywatnym. Mowa tu nie tylko o poważnych naruszeniach tajemnicy przedsiębiorstwa w postaci kradzieży danych przemysłowych, ale także przypadkowemu skasowaniu plików z komputerów firmowych.

W takich przypadkach oferowane przez Naszą Agencję Detektywistyczną rozwiązania pomogą Państwu nie tylko w odzyskaniu utraconych danych, ale także ich zabezpieczeniu przed dalszą utratą. Nasi technicy w ramach zlecenia odzyskają dane z komputera, pamięci USB, dysku twardego czy telefonu oraz mogą sporządzić kopie zapasowe określonych plików.

Ustalimy czy utrata danych rzeczywiście spowodowana była przez omyłkowe skasowanie danych czy też za określonymi szkodami może stać nieuczciwy konkurent sabotujący Państwa działalność. W każdym wypadku, sporządzimy zespół zaleceń oraz możliwych rozwiązań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wynagrodzenie

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w każdej sprawie, działania detektywistyczne są prowadzone na terenie całej Polski, przez licencjonowanych detektywów.